ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തകഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തകഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബെന്‍സന്‍ ജോസഫ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചിറയകം
മെമ്പറുടെ പേര് ബെന്‍സന്‍ ജോസഫ്
വിലാസം പതിനഞ്ചില്‍, തെന്നടി, ചിറയകം-688562
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633775544
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം കംപ്യൂട്ടര്‍ ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍
തൊഴില്‍ ബിസ്സിനസ്സ്