ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ടോമി എലശ്ശേരില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചമ്പക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ടോമി എലശ്ശേരില്‍
വിലാസം ഏലശ്ശേരില്‍, അര്‍ത്തുങ്കല്‍, അര്‍ത്തുങ്കല്‍-688530
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946553124
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്. എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ കൃഷി