ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മേരി ഗ്രേസ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അര്‍ത്തുങ്കല്‍ പള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് മേരി ഗ്രേസ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍
വിലാസം പള്ളിക്കതയ്യില്‍, അര്‍ത്തുങ്കല്‍, അര്‍ത്തുങ്കല്‍-688530
ഫോൺ 7902364698
മൊബൈല്‍ 9605869507
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്. എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍