ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീലത നടേശന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചക്കനാട്ട്
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീലത നടേശന്‍
വിലാസം കുറുംകാട്ടില്‍, ചേര്‍ത്തല തെക്ക്, ചേര്‍ത്തല തെക്ക്-688539
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8606527868
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി
തൊഴില്‍ അംഗന്‍വാടി ടീച്ചര്‍