ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നിബു എസ് പത്മംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മായിത്തറ
മെമ്പറുടെ പേര് നിബു എസ് പത്മം
വിലാസം നിഷാദ് ഭവന്‍, മായിത്തറ, മായിത്തറ മാര്‍ക്കറ്റ്-688539
ഫോൺ 8943333325
മൊബൈല്‍ 9895744448
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി,ഡി.സി.എ
തൊഴില്‍ വ്യാപാരം