ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജി രാജേശ്വരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തൃപ്പൂരക്കുളം
മെമ്പറുടെ പേര് ജി രാജേശ്വരി
വിലാസം കൃഷ്ണഭവന്‍, , കുറുപ്പന്‍കുളങ്ങര-688539
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497788437
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി,ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഹയ്യര്‍,ചെയിന്‍ സര്‍വ്വേവില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ ടെസ്റ്റ് പാസ്ഡ്
തൊഴില്‍ ആശ വര്‍ക്കര്‍