ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുമദേവി പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അരൂര്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഹൈസ്ക്കൂള്‍ വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുമദേവി പി
വിലാസം വാഴക്കോലില്‍, അരൂര്‍, അരൂര്‍-688534
ഫോൺ 9400574005
മൊബൈല്‍ 9400574005
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി ഫിസിക്സ്
തൊഴില്‍ ട്യൂഷന്‍ ടീച്ചര്‍