ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എന്‍ എം സിമില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഗവ: ഫിഷറീസ് സ്ക്കൂള്‍ വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് എന്‍ എം സിമില്‍
വിലാസം മുരിക്കുംതറ, അരൂര്‍, അരൂര്‍-688534
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7034543026
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍ സി
തൊഴില്‍ മാര്ക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യുട്ടീവ്