ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഓമന ബാനര്‍ജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കേരളാദിത്യപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് ഓമന ബാനര്‍ജി
വിലാസം ശ്രീശൈലം, വയലാര്‍, വയലാര്‍-688536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497634059
വയസ്സ് 66
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം