ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നൈസി ബെന്നിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെള്ളിമുറ്റം
മെമ്പറുടെ പേര് നൈസി ബെന്നി
വിലാസം വടക്കേപെരുംമ്പള്ളി, പള്ളിപ്പുറം, പള്ളിപ്പുറം-688541
ഫോൺ 9495280611
മൊബൈല്‍ 9495280611
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍