ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുനിമോള്‍ പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഗോവിന്ദപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് സുനിമോള്‍ പി
വിലാസം പോളേത്തറക്കരി, തിരുനെല്ലൂര്‍, തിരുനെല്ലൂര്‍-688541
ഫോൺ 8086374214
മൊബൈല്‍ 8086374214
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍