ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.എം ഷാനവാസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാട്ടുപുറം
മെമ്പറുടെ പേര് പി.എം ഷാനവാസ്
വിലാസം പടിഞ്ഞാറേ കുന്നയില്‍, വടുതലജെട്ടി, വടുതലജെട്ടി-688535
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495072852
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ എക്കണോമിക്സ്
തൊഴില്‍