ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മാത്യു കെ.എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സെന്‍റ് ആന്‍റണീസ്
മെമ്പറുടെ പേര് മാത്യു കെ.എ
വിലാസം കഴുന്നുക്കാട്ട്, വടുതലജെട്ടി, വടുതലജെട്ടി-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8086362441
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം 10-ാം തരം,ഐ.റ്റി.ഐ ഫിറ്റര്‍
തൊഴില്‍ നിര്‍മ്മാണ തൊഴിലാളി