ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിദ്യാ രഞ്ജിത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാത്താനം
മെമ്പറുടെ പേര് വിദ്യാ രഞ്ജിത്ത്
വിലാസം ഓണപറമ്പ്, അരൂക്കുറ്റി, അരൂക്കുറ്റി-688535
ഫോൺ
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി ,ബി.എഡ്
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തക