ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റേച്ചൽ ജോൺസൺവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുളവന
മെമ്പറുടെ പേര് റേച്ചൽ ജോൺസൺ
വിലാസം സജി സദനം, മുളവന, മുളവന-691503
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497466479
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എൽ സി
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവർത്തനം