ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സജിലാല്‍ എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നിലമേല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സജിലാല്‍ എസ്
വിലാസം മഠത്തില്‍ വീട്, തെക്കേമുറി, കിഴക്കേകല്ലട-691502
ഫോൺ 8907176676
മൊബൈല്‍ 9447800248
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകന്‍