ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മഠത്തിനാപ്പുഴ അജയകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് താഴത്തുകുളക്കട
മെമ്പറുടെ പേര് മഠത്തിനാപ്പുഴ അജയകുമാര്‍
വിലാസം ദീപാഞ്ജലി, മഠത്തിനാപ്പുഴ, മാവടി-691507
ഫോൺ 9605720644
മൊബൈല്‍ 9605720644
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തകന്‍