കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 19.12.2022 തിങ്കളാഴ്ച 03.00 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനെക്സ് 2- ലെ ലയം ഹാളില്‍ വച്ച്  ചേരുന്നു