കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 11.01.2022 ഉച്ചയ്ക്ക് 3.00 മണിക്ക്

Posted on Monday, January 10, 2022

വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ അടുത്ത യോഗം 11.01.2022, ചൊവ്വാഴ്ച  ഉച്ചയ്ക്ക്  3.00 മണിക്ക് സമൃദ്ധി ഹാളിൽ (സംസ്ഥാന പ്ലാനിംഗ് ബോര്‍ഡ് കാര്യാലയം, പട്ടം)  ചേരുന്നു