കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ആനേപ്പില്‍ ഡോ.ഡി സുജിത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 53
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുളങ്കാടകം
മെമ്പറുടെ പേര് ആനേപ്പില്‍ ഡോ.ഡി സുജിത്ത്
വിലാസം ആനേപ്പില്‍ വീട്, കാങ്കത്ത് മുക്ക്, തിരുമുല്ലവാരം-691012
ഫോൺ 04742794082
മൊബൈല്‍ 9846346114
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിഎഎംഎസ് ഡോക്ടര്‍
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യ ചികിത്സ