കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

സുരേഷ് കുമാര്‍ വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 52
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തിരുമുല്ലവാരം
മെമ്പറുടെ പേര് സുരേഷ് കുമാര്‍ വി
വിലാസം തൂവനാട്ട് വീട്, പുന്നത്തല, കൈരളി നഗര്‍ 8, തിരുമുല്ലവാരം-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9388795066
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍