കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

കരുമാലില്‍ കെ ഉദയാ സുകുമാരന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 51
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തങ്കശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് കരുമാലില്‍ കെ ഉദയാ സുകുമാരന്‍
വിലാസം കരുമാലില്‍ ഹൌസ്, കൊല്ലം, തങ്കശ്ശേരി-691007
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895085751
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ, എം.ഫില്‍, പിഎച്ച്.ഡി
തൊഴില്‍ റിട്ടയേര്‍ഡ് അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍