കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

കെ വല്‍സലകുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 49
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കച്ചേരി
മെമ്പറുടെ പേര് കെ വല്‍സലകുമാരി
വിലാസം അശ്വതി ഭവന്‍, വിദ്യനഗര്‍ 133ഡി, കോട്ടയ്ക്കകം വാര്‍ഡ്, കച്ചേരി-691013
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446203507
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം
തൊഴില്‍ ട്യൂഷന്‍