കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ബെര്‍ലിന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 48
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പോര്‍ട്ട്
മെമ്പറുടെ പേര് ബെര്‍ലിന്‍
വിലാസം വര്‍ഷ ഡെയില്‍, മൂതാക്കര, കച്ചേരി-691013
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8129963257
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍