കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അഡ്വ. വിനിത വിന്‍സന്‍റ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 47
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പള്ളിത്തോട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. വിനിത വിന്‍സന്‍റ്
വിലാസം ത്രേസ്യ ഭവന്‍, വിന്‍സ്ലാന്‍റ് 46ബി, കൌമുദി നഗര്‍, പള്ളിത്തോട്ടം-691006
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447169646
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ, എല്‍.എല്‍.ബി, എം.എച്ച്.ആര്‍.എം
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്