കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എ കെ ഹഫീസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 46
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് താമരക്കുളം
മെമ്പറുടെ പേര് എ കെ ഹഫീസ്
വിലാസം സഫയര്‍, കൊട്ടാരം നഗര്‍ നം.1, കോട്ടയ്ക്കകം, കച്ചേരി, കൊല്ലം-691013
ഫോൺ 04742795050
മൊബൈല്‍ 9447075070
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം,എംകോം
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍