കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ബേബി സേവ്യര്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 38
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെക്കുംഭാഗം
മെമ്പറുടെ പേര് ബേബി സേവ്യര്
വിലാസം തൈപുരയിടം, തെക്കുംഭാഗം, ഇരവിപുരം-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9142212254
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം ആറാം ക്ലാസ്
തൊഴില്‍ ഇല്ല