കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എസ് ആര് ബിന്ദുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 32
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാലത്തറ
മെമ്പറുടെ പേര് എസ് ആര് ബിന്ദു
വിലാസം ചിത്തിര, എസ് എന് ജി നഗര്, മുള്ളുവിള, വടക്കേവിള-691010
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747185703
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്ക്കര്