കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എസ് പ്രസന്നന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അറുനൂറ്റിമംഗലം
മെമ്പറുടെ പേര് എസ് പ്രസന്നന്‍
വിലാസം പ്രസിദ്ധി, കൊല്ലം, മങ്ങാട്-691015
ഫോൺ 04742710780
മൊബൈല്‍ 9847917010
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി
തൊഴില്‍ സര്‍വ്വീസ് പെന്‍ഷണര്‍