കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

വിജയലക്ഷ്മി ജെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കല്ലുംതാഴം
മെമ്പറുടെ പേര് വിജയലക്ഷ്മി ജെ
വിലാസം ആനന്ദ ഭവനം, ഒരുമ നഗര്‍, കിളികൊല്ലൂര്‍-691004
ഫോൺ 9645746237
മൊബൈല്‍ 9567999411
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ അംഗന്‍വാടി ടീച്ചര്‍