കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ജെ മീനുലാല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോയിക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ജെ മീനുലാല്‍
വിലാസം ജലജാലയം, കൊല്ലം, കിളികൊല്ലൂര്‍-691004
ഫോൺ 9544384036
മൊബൈല്‍ 9544384037
വയസ്സ് 25
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി മാത്തമാറ്റിക്സ്
തൊഴില്‍