കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എന്‍ മോഹനന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കടപ്പാക്കട
മെമ്പറുടെ പേര് എന്‍ മോഹനന്‍
വിലാസം മാത്യ സ്മരണ, ഭാവനാ നഗര്‍ 276, കടപ്പാക്കട-691008
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9037332199
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം
തൊഴില്‍ റിട്ടയേര്‍ഡ് പോലീസ്