കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അഡ്വ. വി രാജേന്ദ്രബാബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉളിയക്കോവില്‍ ഈസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. വി രാജേന്ദ്രബാബു
വിലാസം നന്ദനം, മാത്യകാനഗര്‍ 149, ഉളിയകോവില്‍, കൊല്ലം-691019
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847438440
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം എ, എല്‍ എല്‍ ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്