കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ചിന്ത എല്‍ സജിത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉളിയക്കോവില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ചിന്ത എല്‍ സജിത്ത്
വിലാസം കെ എസ് സദനം 68, ജനയുഗം നഗര്‍, കടപ്പാക്കട-691008
ഫോൺ 04742744857
മൊബൈല്‍ 9947730199
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍