കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഹണിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വടക്കുംഭാഗം
മെമ്പറുടെ പേര് ഹണി
വിലാസം സാന്ദ്ര ഡെയില്‍, കാവടിപ്പുറം നഗര്‍ - 85, ആശ്രാമം, കൊല്ലം 2-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8547791170
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ എല്‍.ഐ.സി ഏജന്‍റ്