കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഷൈലജ ബിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തേവള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് ഷൈലജ ബി
വിലാസം വരവര്‍ണ്ണിനി, ജയന്‍ നഗര്‍ - 69, ഓലയില്‍, കൊല്ലം, തേവള്ളി-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995822119
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യസേവനം