കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അഡ്വ.എം.എസ് ഗോപകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അഞ്ചാലുംമൂട്
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ.എം.എസ് ഗോപകുമാര്‍
വിലാസം മേലേമംഗലശ്ശേരില്‍ (നന്ദനം), ഞാറയ്ക്കല്‍, പെരിനാട്-691601
ഫോൺ 04742553666
മൊബൈല്‍ 9447222989
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി, എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്