കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ബി അനില്‍ കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നീരാവില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ബി അനില്‍ കുമാര്‍
വിലാസം കൃഷ്ണ ഭവന്‍, കടവൂര്‍, പെരിനാട്-691601
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7736077346
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ എല്‍.ഐ.സി ഏജന്‍റ്