കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അജിത് കുമാര്‍ ബിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുരീപ്പുഴ
മെമ്പറുടെ പേര് അജിത് കുമാര്‍ ബി
വിലാസം കോനാവട്ടത്ത് വീട്, പെരിനാട്, കൊല്ലം, കുരീപ്പുഴ-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895179093
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് .എസ് .എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍