കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ടിന്‍റു ബാലന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വള്ളിക്കീഴ്
മെമ്പറുടെ പേര് ടിന്‍റു ബാലന്‍
വിലാസം ചരേയ്ക്കല്‍, കുരീപ്പുഴ, കാവനാട്-691003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9020056561
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍