കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

രാജലക്ഷ്മി ചന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാവനാട്
മെമ്പറുടെ പേര് രാജലക്ഷ്മി ചന്ദ്രന്‍
വിലാസം ചൂരയ്ക്കാട് വടക്കതില്‍, കുരീപ്പുഴ, കാവനാട്-691003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9400890531
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍