കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ജനറ്റ് (ഹണി)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മീനത്തുചേരി
മെമ്പറുടെ പേര് ജനറ്റ് (ഹണി)
വിലാസം കായല്‍ തോപ്പ് ഹൌസ്, മുക്കാട്, കാവനാട്-691003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846830012
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം റ്റി.റ്റി.സി
തൊഴില്‍