ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ജോര്‍ജ് മാമ്മന്‍ കൊണ്ടൂര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോഴഞ്ചേരി
മെമ്പറുടെ പേര് ജോര്‍ജ് മാമ്മന്‍ കൊണ്ടൂര്‍
വിലാസം കോലത്തു കൊണ്ടൂര്‍ ഹൗസ്, തിരുവല്ല, ഇരവിപേരൂര്‍ പി ഒ-0
ഫോൺ 0469-2665040
മൊബൈല്‍ 9447065040
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍