ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ലീല മോഹന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇലന്തൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ലീല മോഹന്‍
വിലാസം വെങ്ങച്ചേരിയത്ത്, ഓമല്ലൂര്‍, വാഴമുട്ടം പി ഒ-689647
ഫോൺ 0468-2325573
മൊബൈല്‍ 9544250497
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം BSc B Ed
തൊഴില്‍ റിട്ടയേര്‍ഡ്‌ ടീച്ചര്‍