ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

വിനീത അനില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുളനട
മെമ്പറുടെ പേര് വിനീത അനില്‍
വിലാസം ഉടയാന്‍ മുറ്റത്ത് വീട്, പത്തനംതിട്ട, ഇലവുംതിട്ട പി ഒ-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946349472
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം BA
തൊഴില്‍