ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ബി സതി കുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഏനാത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് ബി സതി കുമാരി
വിലാസം ആനന്ദ ഭവന്‍, ഐക്കാട്, കൊടുമണ്‍ പി ഒ-691555
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497853690
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം MA
തൊഴില്‍