ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

എലിസബത്ത് അബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പ്രമാടം
മെമ്പറുടെ പേര് എലിസബത്ത് അബു
വിലാസം കൊട്ടവതുക്കല്‍ വീട്, പത്തനംതിട്ട, മലയാലപ്പുഴ താഴം പി ഒ-689666
ഫോൺ 0468-300500
മൊബൈല്‍ 9447866279
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം BCom
തൊഴില്‍ റിട്ടയേര്‍ഡ്‌ ടീച്ചര്‍