ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

എം ജി കണ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അങ്ങാടി
മെമ്പറുടെ പേര് എം ജി കണ്ണന്‍
വിലാസം മേലേടത്ത് ഹൗസ്, പത്തനംതിട്ട, മാത്തൂര്‍ പി ഒ-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496109142
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം VHSE
തൊഴില്‍