ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

അഡ്വ . റെജി തോമസ്‌വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആനിക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ . റെജി തോമസ്‌
വിലാസം കടൂര്‍ വീട്, പത്തനംതിട്ട, കല്ലൂപ്പാറ പി ഒ-689583
ഫോൺ 0469-2677256
മൊബൈല്‍ 9447592336
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം BA LLB
തൊഴില്‍ Lawyer