ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

എസ് വി സുബിന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മല്ലപ്പള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് എസ് വി സുബിന്‍
വിലാസം സ്മിത ഭവന്‍, കുന്നംതാനം,മല്ലപള്ളി, പാലക്കല്‍ത്തകിടി പി ഒ-689581
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847150562
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം PDC
തൊഴില്‍